Islami fašism Hind: 10.90 € 5.45 €
Abdel-Samad, Hamed Lisa ostukorvi
Islamism tekkis paralleelselt itaalia fašismiga ja natsionaalsotsialismiga. Selle fašismilaadne mõttevara on aga pärit palju kaugemast ajast, juured ulatuvad juba algislamini. Hamed Abdel-Samad loob oma analüüsis silla islami algajast kuni nüüdisajani. Fašismi põhijooned kumavad läbi kõikjal: nii organisatsioonistruktuuris kui ka religioonis, mis on alati inimesest kõrgemal.
Oluline raamat, mille teemad tõid Hamed Abdel-Samadile kaasa fatva. Juba ainuüksi see paljastab islamismi palet.
Teemad: Ajalugu, Religioon, Soodus
 
Kuningate ülevus. Etioopia rahvuseepos Hind: 9.90 € 4.95 €
  Lisa ostukorvi
Kebra nagast ehk "Kuningate ülevus", üks etioopia kirjanduse peateoseid, on eepiline jutustus Saalomoni dünastia võimulepääsemisest Etioopias. Lugu räägib Etioopia kuningatari reisist kuningas Saalomoni juurde Jeruusalemma, neitsiliku kuningatari võrgutamisest kavala Saalomoni poolt, nende poja siirdumisest Etioopiasse ning asumisest kuningatroonile. - Saalomoni dünastia valitses Etioopias aastani 1974, mil viimase valitseja Haile Selassie ("Kolmainsuse vägi") hukutasid kommunistlikud ohvitserid.
Etioopia rahvuseepos on üks omapärasemaid piibliainese (1Kn 10) töötlusi ning see on andnud alust ka mitmete juudi ja araabia legendide tekkele.
Teemad: Ajalugu, Religioon, Soodus
 
ANIMALIA BIBLICA. Lugusid Piibli loomadest Hind: 9.90 € 4.95 €
Laasimer, Ingmar Lisa ostukorvi
Piibli loomadest kirjutama ajendas autorit püha maa külastamine 2013. aasta kevadel ning rändtirtsuparve nägemine. Piiblis nimetatakse ligikaudu 140 looma. Kes nad niisugused on ja milline tähtsus oli neil piiblirahvastele? Iga looma puhul on püütud leida viiteid pühakirjatekstile. Samas on paljud loomad Eesti lugejale suhteliselt võõrad ja ehk on lihtsalt huvitav neist rohkem teada saada.
Teemad: Religioon, Soodus
 
Jeesuse elutee 14 peatust Hind: 10.32 € 8.26 €
Nolte, Eva-Maria, Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Võttes aluseks lähtepositsiooni, et Jeesuse elu viis ta ristile, otsib Christoph Wrembek naatsaretlase tegudest ja sõnadest märke, mis juba viitavad hukkamõistvale otsusele ja ristile, kuna Jeesus ei pidanud kinni Moosese Toora ainulisest mõõdupuust. Seejuures liigub autor teadlikult traditsioonilise ristitee 14 peatust mööda, lisades sellele sama arvu sündmusi Jeesuse elust.
Teemad: Religioon, Soodus
 
TAEVAS JA PÕRGU Hind: 9.90 € 4.95 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Mis on põrgu? Kas põrgu on olemas? Mis juhtub pärast surma? Selliseid elutähtsaid küsimusi käsitleb käesolev raamat. Toetudes Vanale ja Uuele Testamendile ning kiriklikule õpetusele uurib autor põrgu "tekkelugu" ja tähendust ajaloos ja tänapäeval. Selle põhjal jõutakse järeldusele, et ettekujutus põrgust kui igavese hukatuse paigast ei pärine Pühakirjast. Teoloogiliste arutluste teel põhjendab autor, miks ei sobi põrgu põhimõtteliselt kokku piibelliku ilmutusega armastavast Jumalast. Jumala kõikvõimas ja igavene armastus, on kindlasti suurem kui "igavene" põrgu. Igavese armastuse külgetõmme on tugevam kõigist teistest jõududest, nii et kui inimene näeb Jumalat palgest palgesse, pöördub ta paratamatult oma vabaduses Jumala poole.
Teemad: Religioon, Soodus
 
Julgete päralt on maailm Hind: 9.90 € 4.95 €
Michel, Katarina Lisa ostukorvi
Üha enam naisi tahab elus jämeda otsa endale haarata - mõnikord jääb puudu vaid veidike julgust, et selles suunas samme astuda. See raamat on täiuslik nõuandja, et rajada teed julgelt ja usaldavalt uude aktiivsesse enesemääratud tulevikku.
Teemad: Eluabi, Soodus
 
Viimne kiusatus Hind: 15.90 € 7.95 €
Kazantzakis, Nikos Lisa ostukorvi
Juudi rahvas ootab Messiat, kuid keegi ei tea, kes ta on, millal ja kust ta tuleb. Kas see lihtne mees, samasugune kui kõik teised, võib olla Messias? Oma romaanis loob Nikos Kazantzakis, tuntud Alexis Sorbase autor, pildi inimesest, kes jagab kõiki inimese muresid ja hädasid, keda piinavad kahtlused ja kiusatused nagu iga inimest. Kazantzakisel õnnestub paljud sündmused Jeesuse elust koondada huvitavaks ja põnevaks romaaniks, kaotamata silmist selle mehe loomulikkust ja inimlikust. Kazantzakis kujutab Kristust kui eksistentsiaalset kangelast, kes võitleb Jumala tahte teostumise eest.
Teemad: Soodus
 
Argirituaalid Hind: 9.90 € 4.95 €
Stutz, Pierre Lisa ostukorvi
Juhatus sisemisel teel. Kes tahab tõeliselt ellu ärgata, vajab pidevat vaimu harjutamist. Sellepärast pakub see raamat uusi rituaale meie toimekas argipäevas: mediteeritakse inimese põhihoiakute üle. Müstiliste ja piibellike tekstide sisu avatakse tänapäeva lugejale. Teekonna palved ja vaimsed argipäevaharjutused aitavad saavutada vaimset küpsust.
Teemad: Eluabi, Psühholoogia, Religioon, Soodus
 
Kristlike pühade päritolu. Süvapsühholoogiline ja astroloogiline käsitlusviis Hind: 14.90 € 7.45 €
Bittlinger, Arnold Lisa ostukorvi
"Paljudele inimestele on ristiusu pühad saanud hämmelduseks. Nad ei tea, mida nendega peale hakata. Nii näiteks on perekond, kes advendiajal igal õhtul advendipärja juurde koguneb, advendilaule laulab ja teisi advendikombeid täidab (nagu kogesin veel minagi isakodus), saanud harulduseks. Ristiusu pühade ammustest aegadest tuttavad sümbolid on tänapäeval kõnekad üksnes vähestele inimestele.
Teemad: Eluabi, Psühholoogia, Religioon, Soodus
 
Jumala ligiolus. Maria Wardi vaimulik tee Hind: 7.90 € 2.37 €
Dirmeier, Ursula Lisa ostukorvi
Raamatu eesmärk on selgitada kaasaja inimestele 17. sajandi naise vaimsust. Pikka aega ei tunnustanud katoliku kirik Maria Wardi (1585-1645). Alles 20. sajadi alguses võis teda nimetada naisordu rajajaks (Institutum Beatae Mariae Virginis - inglise preilid) ja alles pärast II Vatikani Kirikukogu sai ordu teostada algset kontseptsiooni: luua iseseisev jesuiitide ordu naistele, sama eluviisi, põhikirja ja apostelliku eesmärgiga.
Teemad: Religioon, Soodus
 
Jeesuse jälgedel Hind: 29.90 € 14.95 €
Kroll, Gerhard Lisa ostukorvi
Kas Jeesus tõesti elas? See äratas nii suurt vastukaja, et aastal 1964 ilmus raamat Jeesuse jälgedel. Ka raamatul oli menu: aastal 1988 - aasta enne Berliini müüri varisemist - oli see jõudnud juba 11. trükini. K. a. sügiseks ilmus 12. saksakeelne trükk. Olgugi et uusi uurimusi on pidevalt ilmunud, oli 11. trükiks väljakujunenud "vana hea Kroll" nii hästi koostatud, et 12. trükk ei vajanud olulisi täiendusi. Ka eestikeelse väljaande tekst oli alguses 11. trüki oma: tõlkimisega alustati juba 1992. a sügisel. Teose kogutiraaziks on tänaseni 132 000 eksemplari - väärikas tunnustus autori elutööle, kelle maine rännak lõppes a. 1997.
Teemad: Ajalugu, Religioon, Soodus
 
Kui sa oleksid rääkinud, Desdemona. Pahaste naiste pahased kõned Hind: 7.90 € 3.95 €
Brückner, Christine Lisa ostukorvi
Vihased ja mässumeelsed monoloogid, ka sentimentaalsed ja pateetilised - selle raamatu neliteist kõnet pole põlvest põlve edasi antud, sest neid pole kunagi peetud. Ent kui need naised olid pahased - milleks neil oli kõigiti põhjust -, võinuksid nende kõned olla niiviisi sõnastatud: autori arvates. Naised ajaloost, naised kirjandusest, kes tahavad, et nad ära kuulataks ja kes tahavad midagi saavutada. Effi Briest räägib oma kurdile koerale Rollole - ta jättis õigel ajal rääkimata oma mehe Innstetteniga. Terrorist Gudrun Ensslin räägib kongi seintele - kohtus ta vaikis. Ning Martin Luther jääb oma targa Katharina südide lauakõnede juures tukkuma... Pahased naised ei saavuta oma kõnedega midagi. Ent lugejaid ning paljudel kodu- ja välismaa lavadel mängitud monoloogide vaatajaid-kuulajaid need kõned siiski mõjustavad. Autor on moralist, kes usub aga naeru vabastavasse toimesse. Valesti mõistetud naiste ajad on möödas. Kes tahab, et teda mõistetaks, peab end mõistetavaks tegema.
Teemad: Ilukirjandus, Soodus
 
Aadama pääsemine paradiisist. Inimesest ja tema patust ning Jumalast ja tema armust Hind: 9.90 € 4.95 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Ajendatuna Eugen Drewermanni ''Kurja struktuuridest'' (1976) on autor ette võtnud katse vahendada tänapäeva eksegeetilisi teadmisi kõigile arusaadavas keeles. Raamat käsitleb alglugude seda osa, mida omistatakse nn. jahvistlikule allikale. Teadlikule lugejale ei jää märkamata Drewermanni käsituste mõjud. Wrembek ei järgi teda siiski täielikult, distantseerib end ''hirmu'' mõistest ning arendab süstemaatiliselt välja ''pärispatu'' teoloogia uue lähtealuse, rikastades nõnda teoloogilist maastikku.
Teemad: Ilukirjandus, Religioon, Soodus